Alle Cursussen

Cursussen zijn gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linkermenu om cursussen op land te filteren.
Celery Payroll software training

In deze training leert u werken als een professional in de Celery payroll software. Ook leren wij u hoe u zo slim en efficiënt mogelijk uw eigen salarisadministratie kunt gebruiken en inrichten.

 • 3.5 Uren Curaçao
Budgettering en budgetanalyse

In deze training leert U op een praktische manier om een budget op te stellen, budgetanalyse uit te voeren en hierover te rapporteren.

 • 4 Uren Curaçao
Functioneren & Belonen

De HR professional, leidinggevende of ondernemer krijgt handvaten aangereikt om professioneel te communiceren over functioneren en op een motiverende wijze te belonen.

 • 8 Uren Curaçao
SVB Sociale premies & Loonbelasting (Basis 1/5)

In deze training maakt u kennis met de van toepassing zijnde verschillende sociale premies en leert u de loonbelastingtabellen toepassen

 • 4 Uren Curaçao
Loon in natura & Fiscale bijtellingen (basis 2/5)

In deze training leert u wat loon in natura inhoudt en de loon in natura bijtellingen te herkennen. Ook leert u hoe u de juiste bedragen aan fiscale bijtellingen in uw salarisadministratie dient toe te passen.

 • 3 Uren Curaçao
Fiscale toeslagen & (on)belaste kostenvergoedingen (basis 3/5)

In deze training leert u de verschillende fiscale toeslagen toe te passen in de salarisadministratie. Daarnaast worden kostenvergoedingen toegelicht en leert u wanneer een kostenvergoeding belast of onbelast mag worden vergoed.

 • 3 Uren Curaçao
Periodieke verplichte aangiften & Stagevergoedingen (basis 4/5)

In deze training leert u de maandelijkse en jaarlijkse verplichtingen voor werkgevers en maakt u kennis met de verwerking van stagevergoedingen.

 • 2 Uren Curaçao
Arbeidsongeschiktheid en Zwangerschapsverlof & AOV/AWW verzekeringen (basis 5/5)

In deze training krijgt u uitleg over de kring van verzekerden van de regelingen AOV/AWW en leert u procedures toepassen bij arbeidsongeschiktheid en zwangerschapsverlof.

 • 2 Uren Curaçao
Specialisatie ex-patriates

In deze training leert u de ins- & outs met betrekking tot de geldende ex-patriate wetgeving.

 • 3 Uren Curaçao
Specialisatie arbeidsregeling 2000

In deze training kunt ook u een expert worden met betrekking tot het toepassen van het wettelijk overwerk- en de feestdagen vergoedingen.

 • 2 Uren Curaçao
Specialisatie arbeidsrelaties

In deze training leert u alles over werk overeenkomsten en de bijbehorende premies.

 • 2 Uren Curaçao
Specialisatie loonbelasting

In deze training leert u in duidelijke taal de ins & outs van de landsverordening op de loonbelasting.

 • 2 Uren Curaçao
Specialisatie cessantia

In deze training leert u in duidelijke taal regels met betrekking tot de wettelijke verplichting tot betaling van de cessantia.

 • 2 Uren Curaçao
Specialisatie pensioenuitkeringen

In deze training wordt het begrip “pensioen” in de meest brede vorm uitgelegd. Daarnaast leert u hoe u deze pensioenen in uw salarisadministratie kunt verwerken.

 • 2 Uren Curaçao
Specialisatie fiscaal vriendelijk belonen

In deze training leert u hoe u, als werkgever, op simpele wijze loonkosten kunt besparen en ook de werknemer hiervan een voordeel heeft.

 • 2 Uren Curaçao
Specialisatie SBAB onderzoek loonbelasting begeleiden

In deze training leert u hoe u zich het best kunt voorbereiden op de controle loonbelasting door de SBAB.

 • 2 Uren Curaçao
Lezen van de jaarrekening

In deze training leert U op een praktische manier om jaarrekeningen te lezen zodat U de juiste conclusies kunt trekken over de prestaties van een onderneming.

 • 4 Uren Curaçao
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.