Alle Cursussen

Cursussen zijn gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linkermenu om cursussen op land te filteren.
Basisdiploma salarisadministratie Curaçao

De kennis uit deze cursus biedt een stevige en noodzakelijke basis voor een leuke, afwisselende baan als (assistent) salarisadministrateur!

 • 5x 4 Uren Curaçao
Praktijkdiploma Salarisadministratie Curaçao

De kennis uit deze cursus biedt een stevige en noodzakelijke basis voor de (senior) salarisadministrateurs en -manager.

 • 6x 3 Uren Curaçao
Celery Payroll software training

In deze training leert u werken als een professional in de Celery payroll software. Ook leren wij u hoe u zo slim en efficiënt mogelijk uw eigen salarisadministratie kunt gebruiken en inrichten.

 • 3.5 uren Curaçao
Celery HRM software training

In deze training leert u werken als een professional in de Celery HRM software. Ook leren wij u hoe u zo slim en efficiënt mogelijk uw eigen HR administratie kunt gebruiken en inrichten.

 • 3.5 uren Curaçao
Cursus Financieel Assistent

Deze combinatie van Basiskennis Boekhouden (BKB®) en Basiskennis Calculatie (BKC®) levert het Associatiediploma Financieel Assistent op.

 • 40x 2 Uren Curaçao
Cursus Basiskennis Calculatie (BKC®)

U wilt een financiële opleiding gaan volgen. Wat u dan zeker nodig heeft, zijn rekenkundige vaardigheden. Hiervoor hebben we deze opleiding Basiskennis Calculatie.

 • 20x 2 Uren Curaçao
Basiskennis Boekhouden (BKB®)

Met deze cursus krijgt u de benodigde basiskennis op bedrijfsfinancieel vlak en biedt u de kennis van en inzicht in boekhouden.

 • 20x 2 Uren Curaçao
Budgettering & budgetanalyse

In deze training leert U op een praktische manier om een correcte en volledige budgetbegroting op te stellen, naderhand budgetanalyse op uit te voeren en hierover te rapporteren.

 • 2x 8 Uren Curaçao
Ex-patriate salarissen en expat-berekeningen

In deze training leert u de ins- & outs met betrekking tot de geldende ex-patriate wetgeving.

 • 3 uren Curaçao
Arbeidsregeling 2000 - Arbeidsduur, arbeidstijden en overwerk

In deze training kunt ook u een expert worden met betrekking tot het toepassen van het wettelijk overwerk- en de feestdagen vergoedingen.

 • 2 uren Curaçao
Arbeidsrelatie beoordelen & toepassing sociale verzekeringen

In deze training leert u alles over werk overeenkomsten en de bijbehorende premies.

 • 2 uren Curaçao
Landsverordening op de Loonbelasting 1976

In deze training leert u in duidelijke taal de ins & outs van de landsverordening op de loonbelasting.

 • 2 uren Curaçao
Cessantia Landsverordening

In deze training leert u in duidelijke taal regels met betrekking tot de wettelijke verplichting tot betaling van de cessantia.

 • 2 uren Curaçao
Pensioenuitkeringen, Beschikking Pensioenen & Pensioenpremie

In deze training wordt het begrip “pensioen” in de meest brede vorm uitgelegd. Daarnaast leert u hoe u deze pensioenen in uw salarisadministratie kunt verwerken.

 • 2 uren Curaçao
Loonkosten-besparende maatregelen, SVB-loonbestanddelen en Loonderving

In deze training leert u hoe u, als werkgever, op simpele wijze loonkosten kunt besparen en ook de werknemer hiervan een voordeel heeft.

 • 2 uren Curaçao
SBAB onderzoek loonbelasting begeleiden

In deze training leert u hoe u zich het best kunt voorbereiden op de controle loonbelasting door de SBAB.

 • 2 uren Curaçao
Functioneren & Belonen

De HR professional, leidinggevende of ondernemer krijgt handvaten aangereikt om professioneel te communiceren over functioneren en op een motiverende wijze te belonen.

 • 8 uren Curaçao
Training Cashflow management

In deze training leert u op een praktische manier het beheren van de verschillende geldstromen.

 • 4 uren Curaçao
Lezen van de jaarrekening

In deze training leer je op een praktische manier jaarrekeningen lezen zodat je de juiste conclusies kunt trekken over de prestaties van een onderneming.

 • 8 uren Curaçao
Functie- en taakomschrijvingen

In deze cursus leert u als HR professional of leidinggevende wat er in een functie en taakomschrijving dient te staan. Hoe u de inhoud het beste met medewerkers kunt communiceren en tevens hoe u professioneel een functie kunt evalueren.

 • 8 uren Curaçao
Kostprijsberekeningen

In deze training leert u op een praktische manier kostprijsberekeningen op te stellen.

 • 4 uren Curaçao
On- & Offboarding (online on 2 following days)

During this training you will become familiar with the basic principles in on- & off boarding.

 • 2x 2 Uren Online
Make a recruitment funnel work for you (ENG)

Recruitment: How to get from many to one..

 • 0.5 uren Webinar
Functioneren & Belonen (online)

De HR professional, leidinggevende of ondernemer krijgt handvaten aangereikt om professioneel te communiceren over functioneren en op een motiverende wijze te belonen.

 • 8 uren Online
Workshop Arbeidsrecht Curaçao

Deze eendaagse Workshop Arbeidsrecht verschaft je, zowel praktisch als theoretisch, inzicht in de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen.

 • 8 uren Curaçao
Introductie Agile HR

In deze training krijgt u als HR professional of projectmanager handvaten aangereikt om binnen uw organisatie de HR afdeling Agile te laten werken.

 • 8 uren Curaçao
SVB Sociale premie en Loonbelasting

In deze training maakt u kennis met de van toepassing zijnde verschillende sociale premies en leert u de loonbelastingtabellen toepassen

 • 4 uren Curaçao
Loon in natura & Fiscale bijtellingen

In deze training leert u wat loon in natura inhoudt en de loon in natura bijtellingen te herkennen. Ook leert u hoe u de juiste bedragen aan fiscale bijtellingen in uw salarisadministratie dient toe te passen.

 • 3 uren Curaçao
Fiscale toeslagen en (on)belaste kostenvergoedingen

In deze training leert u de verschillende fiscale toeslagen toe te passen in de salarisadministratie. Daarnaast worden kostenvergoedingen toegelicht en leert u wanneer een kostenvergoeding belast of onbelast mag worden vergoed.

 • 3 uren Curaçao
Periodieke verplichte aangiften & stagevergoedingen

In deze training leert u de maandelijkse en jaarlijkse verplichtingen voor werkgevers en maakt u kennis met de verwerking van stagevergoedingen.

 • 2 uren Curaçao
Arbeidsongeschiktheid & Zwangerschapsverlof & AOV/AWW-verzekeringen

In deze training krijgt u uitleg over de kring van verzekerden van de regelingen AOV/AWW en leert u procedures toepassen bij arbeidsongeschiktheid en zwangerschapsverlof.

 • 2 uren Curaçao
Effectief personeel plannen

In deze cursus leert u als HR professional of leidinggevende hoe een goede personeelsplanning kan bijdragen aan efficiëntie, de operationele kwaliteit, de medewerkerstevredenheid en ook nog kostenbesparende resultaten heeft.

 • 4 uren Curaçao
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.