Alle Cursussen

Cursussen zijn gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linkermenu om cursussen op land te filteren.
Celery Payroll software training

In deze training leert u werken als een professional in de Celery payroll software. Ook leren wij u hoe u zo slim en efficiënt mogelijk uw eigen salarisadministratie kunt gebruiken en inrichten.

 • 3.5 uren Curaçao
Celery HRM software training

In deze training leert u werken als een professional in de Celery HRM software. Ook leren wij u hoe u zo slim en efficiënt mogelijk uw eigen HR administratie kunt gebruiken en inrichten.

 • 3.5 uren Curaçao
Salarisadministratie voor beginners / Praktijk

In deze basiscursus salarisverwerking leert u hoe in Celery een salarisadministratie, in de juiste volgorde, opgezet moet worden.

 • 8 uren Curaçao
Workshop Arbeidsrecht Curaçao

Deze eendaagse Workshop Arbeidsrecht verschaft je, zowel praktisch als theoretisch, inzicht in de juridische aspecten van arbeidsverhoudingen.

 • 8 uren Curaçao
Workshop Online Recruitment strategieën

De veranderende arbeidsmarkt vraagt om online vaardigheden en aanpassingsvermogen voor recruitment. Contact met kandidaten wordt nu vaak online en op afstand gelegd.

 • 8 uren Curaçao
Salarisadministratie voor beginners / Theorie

De kennis uit deze cursus biedt een stevige en noodzakelijke basis voor een leuke, afwisselende baan als (assistent) salarisadministrateur!

 • 5x 4 Uren Curaçao
SVB Sociale premie en Loonbelasting

In deze training maakt u kennis met de van toepassing zijnde verschillende sociale premies en leert u de loonbelastingtabellen toepassen

 • 4 uren Curaçao
Loon in natura & Fiscale bijtellingen

In deze training leert u wat loon in natura inhoudt en de loon in natura bijtellingen te herkennen. Ook leert u hoe u de juiste bedragen aan fiscale bijtellingen in uw salarisadministratie dient toe te passen.

 • 3 uren Curaçao
Fiscale toeslagen en (on)belaste kostenvergoedingen

In deze training leert u de verschillende fiscale toeslagen toe te passen in de salarisadministratie. Daarnaast worden kostenvergoedingen toegelicht en leert u wanneer een kostenvergoeding belast of onbelast mag worden vergoed.

 • 3 uren Curaçao
Periodieke verplichte aangiften & stagevergoedingen

In deze training leert u de maandelijkse en jaarlijkse verplichtingen voor werkgevers en maakt u kennis met de verwerking van stagevergoedingen.

 • 2 uren Curaçao
Arbeidsongeschiktheid & Zwangerschapsverlof & AOV/AWW-verzekeringen

In deze training krijgt u uitleg over de kring van verzekerden van de regelingen AOV/AWW en leert u procedures toepassen bij arbeidsongeschiktheid en zwangerschapsverlof.

 • 2 uren Curaçao
Salarisadministratie voor gevorderden / Praktijk

In deze training gaan we meer in de diepte van het pakket en leren we u hoe Celery Payroll software de wet- en regelgeving toepast.

 • 8 uren Curaçao
Workshop Hire & Fire like a pro!

We voegen recruitment tips, communicatie slecht nieuws gesprek en basis talentmanagement samen in deze praktijkgerichte training.

 • 8 uren Curaçao
Functioneren & Belonen

De HR professional, leidinggevende of ondernemer krijgt handvaten aangereikt om professioneel te communiceren over functioneren en op een motiverende wijze te belonen.

 • 8 uren Curaçao
Salarisadministratie voor gevorderden / Theorie

De kennis uit deze cursus biedt een stevige en noodzakelijke basis voor de (senior) salarisadministrateurs en -manager.

 • 6x 3 Uren Curaçao
Ex-patriate salarissen en expat-berekeningen

In deze training leert u de ins- & outs met betrekking tot de geldende ex-patriate wetgeving.

 • 3 uren Curaçao
Arbeidsregeling 2000 - Arbeidsduur, arbeidstijden en overwerk

In deze training kunt ook u een expert worden met betrekking tot het toepassen van het wettelijk overwerk- en de feestdagen vergoedingen.

 • 2 uren Curaçao
Arbeidsrelatie beoordelen & toepassing sociale verzekeringen

In deze training leert u alles over werk overeenkomsten en de bijbehorende premies.

 • 2 uren Curaçao
Cessantia Landsverordening

In deze training leert u in duidelijke taal regels met betrekking tot de wettelijke verplichting tot betaling van de cessantia.

 • 2 uren Curaçao
Pensioenuitkeringen, Beschikking Pensioenen & Pensioenpremie

In deze training wordt het begrip “pensioen” in de meest brede vorm uitgelegd. Daarnaast leert u hoe u deze pensioenen in uw salarisadministratie kunt verwerken.

 • 2 uren Curaçao
Loonkosten-besparende maatregelen, SVB-loonbestanddelen en Loonderving

In deze training leert u hoe u, als werkgever, op simpele wijze loonkosten kunt besparen en ook de werknemer hiervan een voordeel heeft.

 • 2 uren Curaçao
Landsverordening op de Loonbelasting 1976

In deze training leert u in duidelijke taal de ins & outs van de landsverordening op de loonbelasting.

 • 2 uren Curaçao
SBAB onderzoek loonbelasting begeleiden

In deze training leert u hoe u zich het best kunt voorbereiden op de controle loonbelasting door de SBAB.

 • 2 uren Curaçao
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.