Alle Cursussen

Cursussen zijn gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linkermenu om cursussen op land te filteren.
Make a recruitment funnel work for you (ENG)

Recruitment: How to get from many to one..

 • 0.5 Uren Webinar
Introductie voor management: Agile HR

In deze training krijgt u als HR professional of projectmanager handvaten aangereikt om binnen uw organisatie de HR afdeling Agile te laten werken.

 • 8 Uren Curaçao
On- & Off boarding (online on 2 following days)

During this training you will become familiar with the basic principles of on and off boarding.

 • 4 Uren Online
Celery Payroll software training

In deze training leert u werken als een professional in de Celery payroll software. Ook leren wij u hoe u zo slim en efficiënt mogelijk uw eigen salarisadministratie kunt gebruiken en inrichten.

 • 3.5 Uren Curaçao
Periodieke fiscale werkgeversverplichtingen & Stagevergoedingen (basis 4/5)

In deze training leert u de maandelijkse en jaarlijkse verplichtingen voor werkgevers en maakt u kennis met de verwerking van stagevergoedingen.

 • 2 Uren Curaçao
Fiscale toeslagen & (on)belaste kostenvergoedingen (basis 3/5)

In deze training leert u de verschillende fiscale toeslagen toe te passen in de salarisadministratie. Daarnaast worden kostenvergoedingen toegelicht en leert u wanneer een kostenvergoeding belast of onbelast mag worden vergoed.

 • 3 Uren Curaçao
Arbeidsongeschiktheid en Zwangerschapsverlof & AOV/AWW verzekeringen (basis 5/5)

In deze training krijgt u uitleg over de kring van verzekerden van de regelingen AOV/AWW en leert u procedures toepassen bij arbeidsongeschiktheid en zwangerschapsverlof.

 • 2 Uren Curaçao
Arbeidsrelatie beoordelen & toepassing sociale verzekeringen

In deze training leert u alles over werk overeenkomsten en de bijbehorende premies.

 • 2 Uren Curaçao
Landsverordening op de Loonbelasting 1976

In deze training leert u in duidelijke taal de ins & outs van de landsverordening op de loonbelasting.

 • 2 Uren Curaçao
Cessantia Landsverordening

In deze training leert u in duidelijke taal regels met betrekking tot de wettelijke verplichting tot betaling van de cessantia.

 • 2 Uren Curaçao
Pensioenuitkeringen, ‘Beschikking Pensioenen’ & pensioenpremie

In deze training wordt het begrip “pensioen” in de meest brede vorm uitgelegd. Daarnaast leert u hoe u deze pensioenen in uw salarisadministratie kunt verwerken.

 • 2 Uren Curaçao
Loonkosten-besparende maatregelen & SVB-loonbestanddelen en SVB-loonderving

In deze training leert u hoe u, als werkgever, op simpele wijze loonkosten kunt besparen en ook de werknemer hiervan een voordeel heeft.

 • 2 Uren Curaçao
SBAB onderzoek loonbelasting begeleiden

In deze training leert u hoe u zich het best kunt voorbereiden op de controle loonbelasting door de SBAB.

 • 2 Uren Curaçao
Ex-patriates salarissen & wetgeving

In deze training leert u de ins- & outs met betrekking tot de geldende ex-patriate wetgeving.

 • 3 Uren Curaçao
Arbeidsregeling 2000 - Arbeidsduur, arbeidstijden & overwerk

In deze training kunt ook u een expert worden met betrekking tot het toepassen van het wettelijk overwerk- en de feestdagen vergoedingen.

 • 2 Uren Curaçao
SVB Sociale premies & Loonbelasting (basis 1/5)

In deze training maakt u kennis met de van toepassing zijnde verschillende sociale premies en leert u de loonbelastingtabellen toepassen

 • 4 Uren Curaçao
Loon in natura & Fiscale bijtellingen (basis 2/5)

In deze training leert u wat loon in natura inhoudt en de loon in natura bijtellingen te herkennen. Ook leert u hoe u de juiste bedragen aan fiscale bijtellingen in uw salarisadministratie dient toe te passen.

 • 3 Uren Curaçao
Budgettering & budgetanalyse

In deze training leert U op een praktische manier om een correcte en volledige budgetbegroting op te stellen, naderhand budgetanalyse op uit te voeren en hierover te rapporteren.

 • 8 Uren Curaçao
Budgettering & budgetanalyse (Online 2 opvolgende dagen)

In deze training leert U op een praktische manier om een correcte en volledige budgetbegroting op te stellen, naderhand budgetanalyse op uit te voeren en hierover te rapporteren.

 • 8 Uren Online
Lezen van de Jaarrekening

In deze training leert U op een praktische manier om jaarrekeningen te lezen zodat U de juiste conclusies kunt trekken over de prestaties van een onderneming.

 • 4 Uren Curaçao
Kostprijsberekeningen

In deze training leert u op een praktische manier kostprijsberekeningen op te stellen.

 • 4 Uren Curaçao
Cashflow Management

In deze training leert u op een praktische manier het beheren van de verschillende geldstromen.

 • 4 Uren Curaçao
Functioneren & Belonen

De HR professional, leidinggevende of ondernemer krijgt handvaten aangereikt om professioneel te communiceren over functioneren en op een motiverende wijze te belonen.

 • 8 Uren Curaçao
Functioneren & Belonen (online)

De HR professional, leidinggevende of ondernemer krijgt handvaten aangereikt om professioneel te communiceren over functioneren en op een motiverende wijze te belonen.

 • 8 Uren Online
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.