Bonus / Gratificatie

Bijgewerkt op 16 oktober 2019
Gratificaties of bonussen ten aanzien waarvan geen andere bijzondere regeling geldt, toegekend als extra beloning ter zake van verrichte arbeid, mogen onbelast worden uitbetaald tot maximaal het bedrag gelijk aan het loon over een maand, het meerdere moet worden belast tegen de tabel . Aan deze regeling is wel een maximum bedrag per jaar aan verbonden. 
Betreft de uitkering van deze extra beloning een periode korter dan één jaar, bijvoorbeeld een extra beloning voor het afronden van een project van 3 maanden, dan geldt een naar evenredigheid verlaagd maximum. 

Op verzoek van de belastingplichtige worden uitkeringen ineens, welke zijn aan te merken als loon uit dienstbetrekking, doch welke geen betrekking hebben op een bepaalde periode, omvattende meerdere normale loontijdvakken, niet op de voet van de in artikel 14 opgenomen tabel belast.

Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.