Belastingen en wetgeving voor Suriname

Kennis voor specifieke belastinglanden wordt gecategoriseerd door belasting en wetgeving. Gebruik het linkermenu om te filteren op belastingtype.
Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
Bonus / Gratificatie

Gratificaties of bonussen ten aanzien waarvan geen andere bijzondere regeling geldt, toegekend als extra beloning ter zake van verrichte arbeid,…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
Kinderbijslag

Om de druk op de samenleving enigszins te verlichten is het vrijgestelde bedrag van de kinderbijslag van SRD 75 per kind per maand (max. 4 kinderen)…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
Wijziging van de Wet Loonbelasting

Per 1 Januari 2022 heeft een wijziging plaatsgevonden in de Wet Loonbelasting.  Het betreft hier de volgende…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
2021-175 Wijziging Loonbelasting

WET van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.