FVO : Fonds Voorziening OuderschapsVerlof

Bijgewerkt op 28 februari 2023

Conform art. 12.4 van de Wet Arbeidsbescherming Gezin, is Iedere werknemer en werkgever is ten behoeve van het Fonds verplicht tot betaling van een bijdrage gelijk aan 1.0% (een procent) van het brutoloon van de werknemer, waarvan de werknemersbijdrage maximaal 50% (vijftig procent) en de werkgeversbijdrage minimaal 50% (vijftig procent) daarvan bedraagt. De werkgever is bij elke loonbetaling aan een werknemer gehouden van zijn loon in te houden de werknemersbijdrage en de afdracht van de werknemers- en werkgeversbijdrage aan het Fonds.

Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.