Belastingen en wetgeving voor Suriname

Kennis voor specifieke belastinglanden wordt gecategoriseerd door belasting en wetgeving. Gebruik het linkermenu om te filteren op belastingtype.
Arbeidswet

De arbeidswet geeft bepalingen betreffende de arbeid. Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van het recht en vormt een integraal onderdeel van het…

 • Arbeidsrecht Suriname
OV - Ongevallenregeling

Deze ongevallenregeling is een wet voor de verplichting van de werkgevers om werknemers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en…

 • OV Suriname
Vacantie

De vacantiewet regelt de bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers. Daarnaast wordt de werknemer verplicht…

 • Arbeidsrecht Suriname
Veiligheid

Een werkgever is verplicht te zorgen voor voldoende veiligheid en arbeidsomstandigheden op het werk. Dit betekent dat de materialen, gereedschappen…

 • Arbeidsrecht Suriname
Verhouding werkgever en werknemer

Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht en vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een…

 • Arbeidsrecht Suriname
Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting op personen of entiteiten die varieert met respectieve inkomsten of winsten. Inkomstenbelasting wordt in het…

 • Inkomsten belasting Suriname
Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
AOV- Algemene Ouderdom Voorziening

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen…

 • AOV Suriname
Wet Algemene Ziektekostenverzekering

De Wet Algemene Ziektekostenverzekering (WAZ) is een basisverzekering ziektekostenverzekering. Alle ingezetenen van Suriname, dus ook buitenlanders…

 • WAZ Suriname
Minimum loon

Als u werkt en u bent jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd dan heeft u recht op het wettelijk minimumloon, uw werkgever mag u niet minder betalen,…

 • Minimum loon Suriname
Pensioen

De wet pensioenfondsen en voorzieningen voorziet in regels en voorwaarden…

 • Pensioen Suriname
Bonus / Gratificatie

Gratificaties of bonussen ten aanzien waarvan geen andere bijzondere regeling geldt, toegekend als extra beloning ter zake van verrichte arbeid,…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
Kinderbijslag

Om de druk op de samenleving enigszins te verlichten is het vrijgestelde bedrag van de kinderbijslag van SRD 75 per kind per maand (max. 4 kinderen)…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
Wijziging van de Wet Loonbelasting

Per 1 Januari 2022 heeft een wijziging plaatsgevonden in de Wet Loonbelasting.  Het betreft hier de volgende…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
Vakantiedagen en vakantiegeld

In de bijlage het informatieblad no. 2 van de…

 • Arbeidsrecht Suriname
2021-176 Wijziging inkomstenbelasting 1922

WET van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals…

 • Inkomsten belasting Suriname
2021-175 Wijziging Loonbelasting

WET van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
FVO : Fonds Voorziening OuderschapsVerlof

Conform art. 12.4 van de Wet Arbeidsbescherming Gezin, is Iedere werknemer en werkgever is ten behoeve van het Fonds verplicht tot betaling van een…

 • FVO - Fonds Voorziening Ouderschapsverlof Suriname
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.