OV - Ongevallenverzekering

Bijgewerkt op 3 oktober 2019

Deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een ongeval. De uitkering bedraagt 100%. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid wordt een loonvervangende uitkering verstrekt. Bij overlijden als gevolg van een ongeval hebben nabestaanden recht op ongevallengeld. 

Veel van deze wetgeving is ondergebracht onder de landsverordening ongevallenverzekering. Een landsverordening is een wet die is aangenomen door de regering en het parlement tezamen. Voordat een landsverordening kan worden aangenomen moet de regering advies inwinnen over het voorstel bij de Raad van Advies. Een landsverordening heeft daarom dezelfde kracht als een wet.  

In de verschillende bijlagen kunt u de wettelijke informatie vinden met betrekking tot deze landsverordening.

Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.