Belastingen en wetgeving voor Sint Maarten

Kennis voor specifieke belastinglanden wordt gecategoriseerd door belasting en wetgeving. Gebruik het linkermenu om te filteren op belastingtype.
Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen…

 • Premies en toeslagen sociale verzekeringen Sint Maarten
AOV - Algemene Ouderdomsverzekering

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen…

 • AOV/AWW Sint Maarten
AWW - Algemene Weduwen- en Wezenverzekering

De afkorting staat voor Algemene Weduwe- en Wezenverzekering.  Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een…

 • AOV/AWW Sint Maarten
AVBZ - Algemene verzekering bijzondere ziektekosten

De AVBZ is een volksverzekering waarop het solidariteitsprincipe van toepassing is. De wet dekt de risico’s van de hoge kosten van veelal levenslange…

 • AVBZ Sint Maarten
Verhouding werkgever en werknemer

Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht en vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een…

 • Arbeidsrecht Sint Maarten
OV - Ongevallenverzekering

Deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een…

 • SZV (ZV/OV) Sint Maarten
Minimumloon

Als u werkt en u bent jonger dan de AOV gerechtigde leeftijd dan heeft u recht op het wettelijk minimumloon, uw werkgever mag u niet minder betalen,…

 • Minimumloon Sint Maarten
Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting op personen of entiteiten die varieert met respectieve inkomsten of winsten. Inkomstenbelasting wordt in het…

 • Inkomstenbelasting Sint Maarten
2010 - 2020 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Sint Maarten
Arbeidsbemiddeling

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is bij een extern bureau, ook wel uitzendbureau of detacheringsbureau genoemd, en wordt ingehuurd…

 • Arbeidsrecht Sint Maarten
ZV - loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer heeft in principe recht op tegemoetkoming bij ziekte, wat loondoorbetaling bij ziekte wordt genoemd. Dit wordt formeel geregeld in de…

 • SZV (ZV/OV) Sint Maarten
Cessantia (ontslagvergoeding)

De Cessantia is een verzekering voor werknemers tegen de kosten van werkloosheid buiten hun schuld. De verzekering geeft recht op een eenmalige…

 • Cessantia (ontslagvergoeding) Sint Maarten
Ex-patriate

De term expats, of ex-patriate, is algemeen bekend en menigeen heeft er een bepaald beeld bij, maar een algemeen gangbare definitie van deze groep…

 • Ex-Patriate Sint Maarten
Landsverordening verhoging AOV-pensioen en pensioenleeftijd tot 65 jaar.

De Gouverneur van Sint Maarten geeft aan, dat het wenselijk is de AOV-pensioenleeftijd te verhogen van 62 jaar naar 65 jaar in verband met de…

 • AOV/AWW Sint Maarten
SZV ZV/OV-loongrens verhoging naar ANG 120.000 per 1 Augustus 2022

Dit jaar heeft het parlement van Sint Maarten ingestemd met de verhoging van de ZV/OV-loongrens per 1 Augustus 2022. Dit betekent dat, nu de wet…

 • SZV (ZV/OV) Sint Maarten
Vervanging van de zevende titel A van Boek 7A door een nieuwe titel 10 van Boek 7

Landsverordening, van de 21ste oktober 2021 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere landsverordeningen in verband met de vervanging…

 • Arbeidsrecht Sint Maarten
2022 Minimum loon

Voor het bedrag van het minimumuurloon, bedoeld in artikel 9, eerste lid tot en met vierde lid van de Landsverordening minimumlonen, treedt telkens…

 • Minimumloon Sint Maarten
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.