2022 Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Bijgewerkt op 26 januari 2022

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen aan het SVB (uitvoerend orgaan). Elk jaar informeert het SVB over de nieuwe pensioenbedragen, de premiepercentages en de bijbehorende nieuwe maximumloon limieten. Deze nieuwe bedragen worden van kracht op 1 januari van het betreffende jaar.

Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.