Pensioen via werkgever (APNA)

Bijgewerkt op 3 oktober 2019

Aan de pensioenregeling van het APC neemt elke overheidsdienaar en elk lid van het personeel van publiekrechtelijke rechtspersonen en van het onderwijspersoneel deel. Ook anderen kunnen kiezen voor het opbouwen van dit aantrekkelijke ouderdomspensioen en zich aanmelden bij het APC. Hiervoor dient de werkgever bij landsbesluit te worden aangewezen als rechtspersoon waarvan de personeelsleden voor hun pensioenaanspraken onder de pensioenlandsverordening overheidsdienaren vallen.   Deze mogelijkheid is er bijvoorbeeld voor werknemers van instellingen die, gelet op hun doelstelling en financiële verhouding tot de overheid, zich begeven op een terrein van belangenbehartiging die de overheid zich als eigen zorg aantrekt en in financiële zin dicht bij de overheid staan. 

Een landsverordening is een wet die is aangenomen door de regering en het parlement tezamen. Voordat een landsverordening kan worden aangenomen moet de regering advies inwinnen over het voorstel bij de Raad van Advies. Een landsverordening heeft daarom dezelfde kracht als een wet.


Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.