Ouderentoeslag en onbenutte ouderentoeslag

Bijgewerkt op 5 november 2019

In de handleiding loonbelasting kunt u lezen: Een werknemer die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, heeft recht op de ouderentoeslag. Een werknemer kan zijn ongebruikte recht op de ouderentoeslag tot een maximum aan zijn echtgenoot overdragen. 

In de toelichting op de loonbelastingverklaring kunt u lezen: De in Curaçao wonende belastingplichtige heeft recht op een ouderentoeslag, indien hij bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. Als de belastingplichtige de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt én zijn echtgenoot is 60 jaar of ouder én zijn echtgenoot kan de oudertoeslag niet of niet geheel benutten, dan kan deze echtgenoot de onbenutte oudertoeslag overdragen. 

Dit betekent, dat een medewerker die per 1 januari van het jaar 60 jaar of ouder is, heeft recht op de ouderentoeslag. Wanneer bij deze medewerker ook de alleenverdienerstoeslag wordt aangetoont dat de echtgenoot de oudertoeslag niet of niet geheel kan benutten. In dat geval mag bij deze medewerker ook de onbenutte ouderentoeslag worden overgedragen.

Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.