Ex-patriates regeling

Bijgewerkt op 26 september 2022

De ex-patriate regeling is een fiscale regeling die al doel heeft het aantrekken van deskundige werknemers uit het buitenland niet te ontmoedigen. In de ex-patriate regeling zijn bepalingen opgenomen voor de berekening van de verschuldigde loonbelasting en de belastingheffing van specifiek genoemde kostenvergoedingen.

De ex-patriate regeling is onder voorwaarden van toepassing op uit het buitenland aangetrokken werknemers, die over een specifieke deskundigheid beschikken die niet of in beperkte mate beschikbaar is op de lokale arbeidsmarkt.


© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.