BVZ - Basisverzekering ziektekosten

Bijgewerkt op 4 oktober 2019

Op 1 februari 2013 is de basisverzekering ziektekosten van kracht geworden voor alle inwoners van Curaçao. De basisverzekering, vastgelegd in de Landsverordening basisverzekering ziektekosten, zorgt voor een uniforme verzekering van de personen die onder haar werking vallen en voor verminderde zorgkosten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten voor wat betreft aanspraken op zorg. De ziektekostenverzekeringen op Curaçao die door of vanwege de overheid uitgevoerd werden waren vóór de invoering van de basisverzekering gericht op specifieke groepen in de samenleving en hadden uiteenlopende regelingen. Zo bestonden onder ander de PP-regeling, SGTZ-regeling, en andere op een specifieke groep gerichte regelingen. Vanaf 1 februari 2013 vervangt de Landsverordening basisverzekering ziektekosten alle bestaande ziektekostenregelingen die door of vanwege de overheid uitgevoerd werden. De basisverzekering ziektekosten is van belang voor onder meer een uniforme toegang tot en het behoud en zo mogelijk verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De voormalige verbrokkelde regelgeving ter zake de toegang tot voorzieningen van gezondheidszorg is vervangen door een geheel nieuwe wettelijke kader van basisverzekering voor ziektekosten. 

Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.