Belastingen en wetgeving voor Curaçao

Kennis voor specifieke belastinglanden wordt gecategoriseerd door belasting en wetgeving. Gebruik het linkermenu om te filteren op belastingtype.
AOV - Algemene ouderdomsverzekering

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen…

 • AOV/AWW Curaçao
AWW - Algemene Weduwen- en Wezenverzekering

De afkorting staat voor Algemene Weduwe- en Wezenverzekering.  Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een…

 • AOV/AWW Curaçao
OV - Ongevallenverzekering

Deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een…

 • SVB (ZV/OV) Curaçao
BVZ - Basisverzekering ziektekosten

Op 1 februari 2013 is de basisverzekering ziektekosten van kracht geworden voor alle inwoners van Curaçao. De basisverzekering, vastgelegd in de…

 • BVZ Curaçao
ZV - Ziekteverzekering

Een werknemer heeft in principe recht op tegemoetkoming bij ziekte, wat loondoorbetaling bij ziekte wordt genoemd. Dit wordt formeel geregeld in de…

 • SVB (ZV/OV) Curaçao
Cessantia (ontslagvergoeding)

De Cessantia is een verzekering voor werknemers tegen de kosten van werkloosheid buiten hun schuld. De verzekering geeft recht op een eenmalige…

 • Cessantia (ontslagvergoeding) Curaçao
AVBZ - Bijzondere ziektekosten

De AVBZ, in de volksmond genoemd Lei di Labizjan, is een volksverzekering waarop het solidariteitsprincipe van toepassing is. De wet is per 1 januari…

 • AVBZ Curaçao
2001 - 2010 Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen…

 • Premies en toeslagen sociale verzekeringen Curaçao
Minimumloon

Als u werkt en u bent jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd dan heeft u recht op het wettelijk minimumloon, uw werkgever mag u niet minder betalen,…

 • Minimumloon Curaçao
Pensioen via werkgever (APNA)

Aan de pensioenregeling van het APC neemt elke overheidsdienaar en elk lid van het personeel van publiekrechtelijke rechtspersonen en van het…

 • Pensioen Curaçao
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht en vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een…

 • Arbeidsrecht Curaçao
Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting op personen of entiteiten die varieert met respectieve inkomsten of winsten. Inkomstenbelasting wordt in het…

 • Inkomstenbelasting Curaçao
Loonbelasting (algemeen)

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2015 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2016 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2017 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2018 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2019 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
Ex-Patriate

De term expats, of ex-patriate, is algemeen bekend en menigeen heeft er een bepaald beeld bij, maar een algemeen gangbare definitie van deze groep…

 • Ex-Patriate Curaçao
Ouderentoeslag en onbenutte ouderentoeslag

In de handleiding loonbelasting kunt u lezen: Een werknemer die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, heeft recht…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2020 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2021 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2011 - 2020 Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen…

 • Premies en toeslagen sociale verzekeringen Curaçao
2021 Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen…

 • Premies en toeslagen sociale verzekeringen Curaçao
Artikel 45-ALL kaart

Dit betreft het formulier voor het verstrekken van inlichtingen heffing derden aan de belastingdienst. Tijdens het uploaden van uw verzamelloonstaat…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2022 Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen…

 • Premies en toeslagen sociale verzekeringen Curaçao
Ex-patriates regeling

De ex-patriate regeling is een fiscale regeling die al doel heeft het aantrekken van deskundige werknemers uit het buitenland niet te ontmoedigen. In…

 • Ex-Patriate Curaçao
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.