Verzamelloonstaat

Bijgewerkt op 24 januari 2022

Belastingdienst Caribisch Nederland heeft in 2012 een online verzamelloonstaat ontwikkeld. Dit betekent dat werkgevers hun jaaropgave, elektronisch via de website van de Belastingdienst in moeten dienen.

Mededeling voor werkgevers

Inhoudingsplichtigen ontvangen een brief met een uitnodiging. In deze brief wordt aangegeven dat u verplicht bent om jaarlijks aan de Belastingdienst op te geven wat u in voorgaand jaar betaald hebt aan personen die wel/niet tot u in dienstbetrekking hebben gestaan.

U wordt geacht om uw verzamelloonstaat elektronisch via de website van de Belastingdienst in te dienen.

De Belastingdienst streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening

Voor vragen met betrekking tot de verzamelloonstaat en/of uw persoonlijke inloggegevens kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via e-mail: verzamelloonstaat@belastingdienst-cn.nl

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.