Belastingen en wetgeving voor Bonaire / Sint Eustatius / Saba

Kennis voor specifieke belastinglanden wordt gecategoriseerd door belasting en wetgeving. Gebruik het linkermenu om te filteren op belastingtype.
AOV - Algemene OuderdomsVerzekering

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen…

 • AOV/AWW Bonaire / Sint Eustatius / Saba
AWW - Algemene Weduwen- en Wezenverzekering

De afkorting staat voor Algemene Weduwe- en Wezenverzekering.  Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een…

 • AOV/AWW Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Verhouding werkgever en werknemer

Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht en vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een…

 • Arbeidsrecht Bonaire / Sint Eustatius / Saba
AVBZ - Algemene verzekering bijzondere ziektekosten

De AVBZ is een volksverzekering waarop het solidariteitsprincipe van toepassing is. De wet dekt de risico’s van de hoge kosten van veelal levenslange…

 • AVBZ Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Cessantia (ontslagvergoeding)

De Cessantia is een verzekering voor werknemers tegen de kosten van werkloosheid buiten hun schuld. De verzekering geeft recht op een eenmalige…

 • Cessantia (ontslagvergoeding) Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting op personen of entiteiten die varieert met respectieve inkomsten of winsten. Inkomstenbelasting wordt in het…

 • Inkomstenbelasting Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2020 - Loonbelasting

De loonheffing wordt, tenzij sprake is van een nettoloonovereenkomst, door u ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgeverspremies zijn door…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Minimumloon

Als u werkt en u jonger bent dan de AOW-leeftijd, hebt u recht op het wettelijk minimumloon, uw werkgever mag u niet minder, maar wel meer betalen.…

 • Minimumloon Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Pensioen via uw werkgever

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) is gestart op 10 oktober 2010 om op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba te voorzien in de…

 • Pensioen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
ZV - Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer heeft in principe recht op tegemoetkoming bij ziekte, wat loondoorbetaling bij ziekte wordt genoemd. Dit wordt formeel geregeld in de…

 • ZV / OV Bonaire / Sint Eustatius / Saba
OV - Ongevallenverzekering

Deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een…

 • ZV / OV Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Stuwadoor

Een stuwadoor, havenmeester of havenarbeider is een arbeider aan het water die betrokken is bij het laden en lossen van schepen, vrachtwagens,…

 • Arbeidsrecht Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Zorgverzekering

De zorgverzekering geldt sinds 1 januari 2011 en voorziet in geneeskundige zorg en langdurige zorg. Alle verzekerden met een inkomen betalen…

 • Zorgverzekering Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Ex-patriate

De term expats, of ex-patriate, is algemeen bekend en menigeen heeft er een bepaald beeld bij, maar een algemeen gangbare definitie van deze groep…

 • Ex-Patriate Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2022 - Loonbelastingverklaring

Een nieuwe werknemer moet u informatie over de loonbelasting en de werkgeversbijdragen verstrekken nadat hij bij u in dienst is getreden. Net als een…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2021 - Handboek Loonheffingen

Vanaf 2011 publiceert de Belastingdienst/Caribisch Nederland jaarlijks een handboek voor iedereen die te maken heeft met de inhouding en afdracht van…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2022 - Loonbelasting

Bijgaand de loonbelastingtabellen zoals deze geldig zijn vanaf 1 Januari…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2021 - Loonbelasting

Bijgaand de loonbelastingtabellen zoals deze geldig zijn vanaf 1 Januari…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Verzamelloonstaat

Belastingdienst Caribisch Nederland heeft in 2012 een online verzamelloonstaat ontwikkeld. Dit betekent dat werkgevers hun jaaropgave, elektronisch…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Vrijstellingen werkgeverspremieheffing

Vrijstellingen werkgeverspremieheffing Doorgaans bent u voor werknemers in de zin van de Wet loonbelasting BES ook werkgeverspremies verschuldigd.…

 • ZV / OV Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2022 - Handboek loonheffingen

De Belastingdienst/Caribisch Nederland publiceert jaarlijks een handboek voor iedereen die te maken heeft met de inhouding en afdracht van…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2023 - Handboek loonheffingen

De Belastingdienst/Caribisch Nederland publiceert jaarlijks een handboek voor iedereen die te maken heeft met de inhouding en afdracht van…

 • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.