Minimum loon

Bijgewerkt op 27 juli 2021

Op Aruba bestaat geen wettelijk minimum uurloon, maar minimumlonen per maand en per week bij een 40-urige werkweek. Het feitelijk minimum uurloon kan daardoor sterk verschillen per werknemer. Alleen voor huishoudelijke dienstbodes die 22 uur per week of minder werken geldt een minimum uurloon. 

Als u werkt en u bent jonger dan de AOV gerechtigde leeftijd dan heeft u recht op het wettelijk minimumloon, uw werkgever mag u niet minder betalen, wel meer. 

De vastgestelde bedragen zijn te belasten bedragen, de inhoudingsplichtige is verplicht hierop de eventuele loonbelasting en premies op in te houden.

Veel van deze wetgeving is ondergebracht onder de landsverordening minimum lonen. Een landsverordening is een wet die is aangenomen door de regering en het parlement tezamen. Voordat een landsverordening kan worden aangenomen moet de regering advies inwinnen over het voorstel bij de Raad van Advies. Een landsverordening heeft daarom dezelfde kracht als een wet. 

Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.