Inkomsten- & Loonbelasting

Bijgewerkt op 4 oktober 2019

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de werknemer af aan de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting is een belasting op personen of entiteiten die varieert met respectieve inkomsten of winsten. Inkomstenbelasting wordt in het algemeen berekend als het product van een belastingtarief maal belastbaar inkomen. Belastingtarieven kunnen verschillen per type of kenmerken van de belastingbetaler. Het belastingtarief kan stijgen naarmate het belastbaar inkomen stijgt.

Bij de berekening van de inkomstenbelasting wordt door de belastingdienst de geheven loonbelasting in mindering gebracht op de te betalen inkomstenbelasting. Om deze reden wordt de loonbelasting ook wel de "voor" belasting van de inkomstenbelasting genoemd.

In de bijlagen vind u berekeningswijzen en de IB-LB tabellen.


Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.