2022 Inkomstenbelasting en Loonbelasting

Bijgewerkt op 24 januari 2022

Voor 2022 zijn er geen wijzigingen in het tarief inkomstenbelasting en loonbelasting

ORANJESTAD – Zoals bekend wordt het tarief dat geldt voor de berekening van de inkomstenbelasting ook gebruikt voor de berekening van de loonbelasting.

Deze tarieven zijn erg belangrijk voor persoonlijk en zakelijk gebruik. Voor het jaar 2022 zijn de tarieven voor de inkomsten- of loonbelasting niet gewijzigd en zijn deze gelijk aan de tarieven die in 2021 werden gehanteerd. Het belastingvrije som voor 2022 blijft Afl. 28.861.

Tabel inkomstenbelasting/loonbelasting 2022

Belastingvrije som 2022 Afl. 28.861,-

Bij een tabelinkomen van meer dan het bedrag vermeld in kolom I, maar niet meer dan het bedrag vermeld in kolom II bedraagt de belasting voor het bedrag vermeld in kolom III, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het tabelinkomen, dat het bedrag vermeld in kolom I te boven gaat

I II III IV
1 - 34.930 - 12,00%
2 34.930 65.904 4.191,60 23,00%
3 65.904 147.454 11.315,62 42,00%
4 147.454 - 45.566,62 52,00%

Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.