2020 TARIEFSVERLAGING VOOR ONTSLAGVERGOEDINGEN

Bijgewerkt op 28 januari 2020

De tariefsverlaging voor ontslagvergoedingen, zoals gepubliceerd in de Landscourant van 29 maart 2019, niet zijn gewijzigd. Dit beleid zal gelden tot en met 31 december 2020.

De inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), wordt verlaagd naar 15 % voor ontslagvergoedingen die gedurende het kalenderjaar 2020 worden uitgekeerd. 

Onder ontslagvergoeding wordt verstaan een vergoeding als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), die wordt toegekend aan een ontslagen werknemer en rechtstreeks verband houdt met dit ontslag.

Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.