Belastingen en wetgeving voor Aruba

Kennis voor specifieke belastinglanden wordt gecategoriseerd door belasting en wetgeving. Gebruik het linkermenu om te filteren op belastingtype.
Inkomsten- & Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

  • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
2020 TARIEFSVERLAGING VOOR ONTSLAGVERGOEDINGEN

De tariefsverlaging voor ontslagvergoedingen, zoals gepubliceerd in de Landscourant van 29 maart 2019, niet zijn gewijzigd. Dit beleid zal gelden tot…

  • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden

Dit stuk regelt de afhandeling van de fiscale secundaire…

  • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
2022 Inkomstenbelasting en Loonbelasting

Voor 2022 zijn er geen wijzigingen in het tarief inkomstenbelasting en loonbelasting ORANJESTAD – Zoals bekend wordt het tarief dat geldt…

  • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.