Vakantie

Bijgewerkt op 4 oktober 2019

De vakantieverordening is van toepassing op alle werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Let op: een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk zijn aangegaan. 

Onder andere schepelingen, thuiswerkers en inwonende kinderen van de werkgever, die voor diens rekening arbeid verrichten worden niet als werknemers beschouwd. 

Huishoudelijk personeel valt ook onder deze regeling.

Bijlagen

© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.