Belastingen en wetgeving voor Aruba

Kennis voor specifieke belastinglanden wordt gecategoriseerd door belasting en wetgeving. Gebruik het linkermenu om te filteren op belastingtype.
Pensioen via uw werkgever

Pensioen is niet alleen het inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken. Het kan ook uw inkomen zijn bij arbeidsongeschiktheid. En voor uw…

 • Pensioen Aruba
AOV - Algemene ouderdomsverzekering

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen…

 • AOV/AWW Aruba
AWW - Algemene Weduwen- en Wezenverzekering

De afkorting staat voor Algemene Weduwe- en Wezenverzekering.  Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een…

 • AOV/AWW Aruba
AZV - Algemene ziektekostenverzekering

De Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) is een basisverzekering (ziektekostenverzekering) die geldt voor iedere inwoner van Aruba. De rol van het…

 • AZV Aruba
Arbeidsbemiddeling

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is bij een extern bureau, ook wel uitzendbureau of detacheringsbureau genoemd, en wordt ingehuurd…

 • Arbeidsrecht Aruba
Verhouding werkgever en werknemer

Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht en vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een…

 • Arbeidsrecht Aruba
Algemene regelingen met betrekking tot arbeid

Recht is nodig om de rechten van de werknemer te beschermen tegen de dominante positie van de werkgever. Het arbeidsrecht verplicht de werkgever…

 • Arbeidsrecht Aruba
Cessantia (ontslagvergoeding)

De Cessantia is een verzekering voor werknemers tegen de kosten van werkloosheid buiten hun schuld. De verzekering geeft recht op een eenmalige…

 • Cessantia (ontslagvergoeding) Aruba
Minimum loon

Op Aruba bestaat geen wettelijk minimum uurloon, maar minimumlonen per maand en per week bij een 40-urige werkweek. Het feitelijk minimum uurloon kan…

 • Minimumloon Aruba
OV - Ongevallen verzekering

Deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een…

 • SVB (ZV/OV) Aruba
Reparatie toeslag

De reparatietoeslag is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Deze wordt in principe op aanvraag toegekend aan de werknemer die is…

 • Reparatietoeslag Aruba
Stuwadoor

Een stuwadoor, havenmeester of havenarbeider is een arbeider aan het water die betrokken is bij het laden en lossen van schepen, vrachtwagens,…

 • Arbeidsrecht Aruba
Vakantie

De vakantieverordening is van toepassing op alle werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Let op: een arbeidsovereenkomst…

 • Arbeidsrecht Aruba
Veiligheid

Een werkgever is verplicht te zorgen voor voldoende veiligheid en arbeidsomstandigheden op het werk. Dit betekent dat de materialen, gereedschappen…

 • Arbeidsrecht Aruba
ZV - Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer die als gevolg van ziekte arbeidsongeschikt raakt, heeft in principe recht op een uitkering in geld, ziekengeld genaamd. Dit wordt…

 • SVB (ZV/OV) Aruba
Inkomsten- & Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

 • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
2021 Officiële feestdagen

Officiële feestdagen worden vastgesteld door directie Arbeid &…

 • Officiële feestdagen Aruba
Minimum loon 2020

Het bedrag van het minimumloon voor een werknemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt wordt per 1 januari 2020 aangepast op Afl. 1.815,35 per…

 • Minimumloon Aruba
2020 Pensioen bedragen

Verhoging algemeen pensioen ORANJESTAD - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt bekend dat conform de beslissing van de ministerraad, de…

 • Pensioen Aruba
Afkoopsommen pensioen

Directeur-grootaandeelhouders hebben thans de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dit komt er kort gezegd op neer dat zij bij hun…

 • Pensioen Aruba
2020 TARIEFSVERLAGING VOOR ONTSLAGVERGOEDINGEN

De tariefsverlaging voor ontslagvergoedingen, zoals gepubliceerd in de Landscourant van 29 maart 2019, niet zijn gewijzigd. Dit beleid zal gelden tot…

 • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
Wettelijk minimum aantal vakantiedagen

De formule om de minimum vakantiedagen per jaar te kunnen berekenen wordt:  3.3 x aantal werkdagen per week. Voor een werknemer die 5 dagen…

 • Arbeidsrecht Aruba
Burgerlijk wetboek

per 1 September 2021 heeft Aruba een nieuw burgerlijk wetboek. In deze post vind u deze nieuwe, downloadbare,…

 • Algemeen Aruba
Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden

Dit stuk regelt de afhandeling van de fiscale secundaire…

 • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
2022 Inkomstenbelasting en Loonbelasting

Voor 2022 zijn er geen wijzigingen in het tarief inkomstenbelasting en loonbelasting ORANJESTAD – Zoals bekend wordt het tarief dat geldt…

 • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.