Belastingen en wetgeving

Kennis over belastingen en wetgeving is gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linker menu om op land te filteren.
Afkoopsommen pensioen

Directeur-grootaandeelhouders hebben thans de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Dit komt er kort gezegd op neer dat zij bij hun…

  • Pensioen Aruba
2020 TARIEFSVERLAGING VOOR ONTSLAGVERGOEDINGEN

De tariefsverlaging voor ontslagvergoedingen, zoals gepubliceerd in de Landscourant van 29 maart 2019, niet zijn gewijzigd. Dit beleid zal gelden tot…

  • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
2020 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2021 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2011 - 2020 Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen…

  • Premies en toeslagen sociale verzekeringen Curaçao
2021 Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen…

  • Premies en toeslagen sociale verzekeringen Curaçao
Landsverordening verhoging AOV-pensioen en pensioenleeftijd tot 65 jaar.

De Gouverneur van Sint Maarten geeft aan, dat het wenselijk is de AOV-pensioenleeftijd te verhogen van 62 jaar naar 65 jaar in verband met de…

  • AOV/AWW Sint Maarten
Kinderbijslag

Om de druk op de samenleving enigszins te verlichten is het vrijgestelde bedrag van de kinderbijslag van SRD 75 per kind per maand (max. 4 kinderen)…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
Wettelijk minimum aantal vakantiedagen

De formule om de minimum vakantiedagen per jaar te kunnen berekenen wordt:  3.3 x aantal werkdagen per week. Voor een werknemer die 5 dagen…

  • Arbeidsrecht Aruba
Burgerlijk wetboek

per 1 September 2021 heeft Aruba een nieuw burgerlijk wetboek. In deze post vind u deze nieuwe, downloadbare,…

  • Algemeen Aruba
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.