Belastingen en wetgeving

Kennis over belastingen en wetgeving is gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linker menu om op land te filteren.
Wet Algemene Ziektekostenverzekering

De Wet Algemene Ziektekostenverzekering (WAZ) is een basisverzekering ziektekostenverzekering. Alle ingezetenen van Suriname, dus ook buitenlanders…

  • WAZ Suriname
Minimum loon

Als u werkt en u bent jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd dan heeft u recht op het wettelijk minimumloon, uw werkgever mag u niet minder betalen,…

  • Minimum loon Suriname
Pensioen

De wet pensioenfondsen en voorzieningen voorziet in regels en voorwaarden…

  • Pensioen Suriname
Bonus / Gratificatie

Gratificaties of bonussen ten aanzien waarvan geen andere bijzondere regeling geldt, toegekend als extra beloning ter zake van verrichte arbeid,…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
Ouderentoeslag en onbenutte ouderentoeslag

In de handleiding loonbelasting kunt u lezen: Een werknemer die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt, heeft recht…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2022 - Loonbelastingverklaring

Een nieuwe werknemer moet u informatie over de loonbelasting en de werkgeversbijdragen verstrekken nadat hij bij u in dienst is getreden. Net als een…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2021 - Handboek Loonheffingen

Vanaf 2011 publiceert de Belastingdienst/Caribisch Nederland jaarlijks een handboek voor iedereen die te maken heeft met de inhouding en afdracht van…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2021 Officiële feestdagen

Officiële feestdagen worden vastgesteld door directie Arbeid &…

  • Officiële feestdagen Aruba
Minimum loon 2020

Het bedrag van het minimumloon voor een werknemer die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt wordt per 1 januari 2020 aangepast op Afl. 1.815,35 per…

  • Minimumloon Aruba
2020 Pensioen bedragen

Verhoging algemeen pensioen ORANJESTAD - De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt bekend dat conform de beslissing van de ministerraad, de…

  • Pensioen Aruba
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.