Belastingen en wetgeving

Kennis over belastingen en wetgeving is gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linker menu om op land te filteren.
Zorgverzekering

De zorgverzekering geldt sinds 1 januari 2011 en voorziet in geneeskundige zorg en langdurige zorg. Alle verzekerden met een inkomen betalen…

  • Zorgverzekering Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Ex-patriate

De term expats, of ex-patriate, is algemeen bekend en menigeen heeft er een bepaald beeld bij, maar een algemeen gangbare definitie van deze groep…

  • Ex-Patriate Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Arbeidswet

De arbeidswet geeft bepalingen betreffende de arbeid. Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van het recht en vormt een integraal onderdeel van het…

  • Arbeidsrecht Suriname
OV - Ongevallenregeling

Deze ongevallenregeling is een wet voor de verplichting van de werkgevers om werknemers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en…

  • OV Suriname
Vacantie

De vacantiewet regelt de bepalingen met betrekking tot het verlenen van jaarlijkse vacantie aan werknemers. Daarnaast wordt de werknemer verplicht…

  • Arbeidsrecht Suriname
Veiligheid

Een werkgever is verplicht te zorgen voor voldoende veiligheid en arbeidsomstandigheden op het werk. Dit betekent dat de materialen, gereedschappen…

  • Arbeidsrecht Suriname
Verhouding werkgever en werknemer

Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht en vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een…

  • Arbeidsrecht Suriname
Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting op personen of entiteiten die varieert met respectieve inkomsten of winsten. Inkomstenbelasting wordt in het…

  • Inkomsten belasting Suriname
Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
AOV- Algemene Ouderdom Voorziening

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen…

  • AOV Suriname
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.