Belastingen en wetgeving

Kennis over belastingen en wetgeving is gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linker menu om op land te filteren.
AVBZ - Algemene verzekering bijzondere ziektekosten

De AVBZ is een volksverzekering waarop het solidariteitsprincipe van toepassing is. De wet dekt de risico’s van de hoge kosten van veelal levenslange…

  • AVBZ Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Cessantia (ontslagvergoeding)

De Cessantia is een verzekering voor werknemers tegen de kosten van werkloosheid buiten hun schuld. De verzekering geeft recht op een eenmalige…

  • Cessantia (ontslagvergoeding) Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting op personen of entiteiten die varieert met respectieve inkomsten of winsten. Inkomstenbelasting wordt in het…

  • Inkomstenbelasting Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2020 - Loonbelasting

De loonheffing wordt, tenzij sprake is van een nettoloonovereenkomst, door u ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgeverspremies zijn door…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Minimumloon

Als u werkt en u jonger bent dan de AOW-leeftijd, hebt u recht op het wettelijk minimumloon, uw werkgever mag u niet minder, maar wel meer betalen.…

  • Minimumloon Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Pensioen via uw werkgever

Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) is gestart op 10 oktober 2010 om op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba te voorzien in de…

  • Pensioen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
ZV - Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer heeft in principe recht op tegemoetkoming bij ziekte, wat loondoorbetaling bij ziekte wordt genoemd. Dit wordt formeel geregeld in de…

  • ZV / OV Bonaire / Sint Eustatius / Saba
OV - Ongevallenverzekering

Deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een…

  • ZV / OV Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Stuwadoor

Een stuwadoor, havenmeester of havenarbeider is een arbeider aan het water die betrokken is bij het laden en lossen van schepen, vrachtwagens,…

  • Arbeidsrecht Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Ex-Patriate

De term expats, of ex-patriate, is algemeen bekend en menigeen heeft er een bepaald beeld bij, maar een algemeen gangbare definitie van deze groep…

  • Ex-Patriate Curaçao
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.