Belastingen en wetgeving

Kennis over belastingen en wetgeving is gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linker menu om op land te filteren.
AWW - Algemene Weduwen- en Wezenverzekering

De afkorting staat voor Algemene Weduwe- en Wezenverzekering.  Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een…

  • AOV/AWW Curaçao
OV - Ongevallenverzekering

Deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een…

  • SVB (ZV/OV) Curaçao
BVZ - Basisverzekering ziektekosten

Op 1 februari 2013 is de basisverzekering ziektekosten van kracht geworden voor alle inwoners van Curaçao. De basisverzekering, vastgelegd in de…

  • BVZ Curaçao
ZV - Ziekteverzekering

Een werknemer heeft in principe recht op tegemoetkoming bij ziekte, wat loondoorbetaling bij ziekte wordt genoemd. Dit wordt formeel geregeld in de…

  • SVB (ZV/OV) Curaçao
Cessantia (ontslagvergoeding)

De Cessantia is een verzekering voor werknemers tegen de kosten van werkloosheid buiten hun schuld. De verzekering geeft recht op een eenmalige…

  • Cessantia (ontslagvergoeding) Curaçao
AVBZ - Bijzondere ziektekosten

De AVBZ, in de volksmond genoemd Lei di Labizjan, is een volksverzekering waarop het solidariteitsprincipe van toepassing is. De wet is per 1 januari…

  • AVBZ Curaçao
2001 - 2010 Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen…

  • Premies en toeslagen sociale verzekeringen Curaçao
Minimumloon

Als u werkt en u bent jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd dan heeft u recht op het wettelijk minimumloon, uw werkgever mag u niet minder betalen,…

  • Minimumloon Curaçao
Pensioen via werkgever (APNA)

Aan de pensioenregeling van het APC neemt elke overheidsdienaar en elk lid van het personeel van publiekrechtelijke rechtspersonen en van het…

  • Pensioen Curaçao
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht en vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een…

  • Arbeidsrecht Curaçao
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.