Belastingen en wetgeving

Kennis over belastingen en wetgeving is gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linker menu om op land te filteren.
OV - Ongevallenverzekering

Deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een…

  • SZV (ZV/OV) Sint Maarten
Minimumloon

Als u werkt en u bent jonger dan de AOV gerechtigde leeftijd dan heeft u recht op het wettelijk minimumloon, uw werkgever mag u niet minder betalen,…

  • Minimumloon Sint Maarten
Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een belasting op personen of entiteiten die varieert met respectieve inkomsten of winsten. Inkomstenbelasting wordt in het…

  • Inkomstenbelasting Sint Maarten
2010 - 2020 Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Sint Maarten
Arbeidsbemiddeling

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is bij een extern bureau, ook wel uitzendbureau of detacheringsbureau genoemd, en wordt ingehuurd…

  • Arbeidsrecht Sint Maarten
ZV - loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer heeft in principe recht op tegemoetkoming bij ziekte, wat loondoorbetaling bij ziekte wordt genoemd. Dit wordt formeel geregeld in de…

  • SZV (ZV/OV) Sint Maarten
Cessantia (ontslagvergoeding)

De Cessantia is een verzekering voor werknemers tegen de kosten van werkloosheid buiten hun schuld. De verzekering geeft recht op een eenmalige…

  • Cessantia (ontslagvergoeding) Sint Maarten
Ex-patriate

De term expats, of ex-patriate, is algemeen bekend en menigeen heeft er een bepaald beeld bij, maar een algemeen gangbare definitie van deze groep…

  • Ex-Patriate Sint Maarten
Inkomsten- & Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die door de werkgever op het loon van de werknemer wordt ingehouden. De werkgever draagt deze belasting namens de…

  • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
AOV - Algemene ouderdomsverzekering

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen…

  • AOV/AWW Curaçao
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.