Belastingen en wetgeving

Kennis over belastingen en wetgeving is gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linker menu om op land te filteren.
Reparatie toeslag

De reparatietoeslag is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Deze wordt in principe op aanvraag toegekend aan de werknemer die is…

  • Reparatietoeslag Aruba
Stuwadoor

Een stuwadoor, havenmeester of havenarbeider is een arbeider aan het water die betrokken is bij het laden en lossen van schepen, vrachtwagens,…

  • Arbeidsrecht Aruba
Vakantie

De vakantieverordening is van toepassing op alle werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Let op: een arbeidsovereenkomst…

  • Arbeidsrecht Aruba
Veiligheid

Een werkgever is verplicht te zorgen voor voldoende veiligheid en arbeidsomstandigheden op het werk. Dit betekent dat de materialen, gereedschappen…

  • Arbeidsrecht Aruba
ZV - Loondoorbetaling bij ziekte

Een werknemer die als gevolg van ziekte arbeidsongeschikt raakt, heeft in principe recht op een uitkering in geld, ziekengeld genaamd. Dit wordt…

  • SVB (ZV/OV) Aruba
Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen…

  • Premies en toeslagen sociale verzekeringen Sint Maarten
AOV - Algemene Ouderdomsverzekering

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen…

  • AOV/AWW Sint Maarten
AWW - Algemene Weduwen- en Wezenverzekering

De afkorting staat voor Algemene Weduwe- en Wezenverzekering.  Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een…

  • AOV/AWW Sint Maarten
AVBZ - Algemene verzekering bijzondere ziektekosten

De AVBZ is een volksverzekering waarop het solidariteitsprincipe van toepassing is. De wet dekt de risico’s van de hoge kosten van veelal levenslange…

  • AVBZ Sint Maarten
Verhouding werkgever en werknemer

Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht en vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een…

  • Arbeidsrecht Sint Maarten
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.