Belastingen en wetgeving

Kennis over belastingen en wetgeving is gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linker menu om op land te filteren.
SZV ZV/OV-loongrens verhoging naar ANG 120.000 per 1 Augustus 2022

Dit jaar heeft het parlement van Sint Maarten ingestemd met de verhoging van de ZV/OV-loongrens per 1 Augustus 2022. Dit betekent dat, nu de wet…

  • SZV (ZV/OV) Sint Maarten
Ex-patriates regeling

De ex-patriate regeling is een fiscale regeling die al doel heeft het aantrekken van deskundige werknemers uit het buitenland niet te ontmoedigen. In…

  • Ex-Patriate Curaçao
Vervanging van de zevende titel A van Boek 7A door een nieuwe titel 10 van Boek 7

Landsverordening, van de 21ste oktober 2021 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere landsverordeningen in verband met de vervanging…

  • Arbeidsrecht Sint Maarten
2021-176 Wijziging inkomstenbelasting 1922

WET van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals…

  • Inkomsten belasting Suriname
2021-175 Wijziging Loonbelasting

WET van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
2022 - Handboek loonheffingen

De Belastingdienst/Caribisch Nederland publiceert jaarlijks een handboek voor iedereen die te maken heeft met de inhouding en afdracht van…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2022 Minimum loon

Voor het bedrag van het minimumuurloon, bedoeld in artikel 9, eerste lid tot en met vierde lid van de Landsverordening minimumlonen, treedt telkens…

  • Minimumloon Sint Maarten
2023 - Handboek loonheffingen

De Belastingdienst/Caribisch Nederland publiceert jaarlijks een handboek voor iedereen die te maken heeft met de inhouding en afdracht van…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
FVO : Fonds Voorziening OuderschapsVerlof

Conform art. 12.4 van de Wet Arbeidsbescherming Gezin, is Iedere werknemer en werkgever is ten behoeve van het Fonds verplicht tot betaling van een…

  • FVO - Fonds Voorziening Ouderschapsverlof Suriname
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.