Belastingen en wetgeving

Kennis over belastingen en wetgeving is gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linker menu om op land te filteren.
Regeling fiscale behandeling secundaire arbeidsvoorwaarden

Dit stuk regelt de afhandeling van de fiscale secundaire…

  • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
Wijziging van de Wet Loonbelasting

Per 1 Januari 2022 heeft een wijziging plaatsgevonden in de Wet Loonbelasting.  Het betreft hier de volgende…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Suriname
2022 Inkomstenbelasting en Loonbelasting

Voor 2022 zijn er geen wijzigingen in het tarief inkomstenbelasting en loonbelasting ORANJESTAD – Zoals bekend wordt het tarief dat geldt…

  • Inkomsten- & loonbelasting Aruba
2022 - Loonbelasting

Bijgaand de loonbelastingtabellen zoals deze geldig zijn vanaf 1 Januari…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
2021 - Loonbelasting

Bijgaand de loonbelastingtabellen zoals deze geldig zijn vanaf 1 Januari…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Verzamelloonstaat

Belastingdienst Caribisch Nederland heeft in 2012 een online verzamelloonstaat ontwikkeld. Dit betekent dat werkgevers hun jaaropgave, elektronisch…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Vrijstellingen werkgeverspremieheffing

Vrijstellingen werkgeverspremieheffing Doorgaans bent u voor werknemers in de zin van de Wet loonbelasting BES ook werkgeverspremies verschuldigd.…

  • ZV / OV Bonaire / Sint Eustatius / Saba
Artikel 45-ALL kaart

Dit betreft het formulier voor het verstrekken van inlichtingen heffing derden aan de belastingdienst. Tijdens het uploaden van uw verzamelloonstaat…

  • Loonbelasting en fiscale toeslagen Curaçao
2022 Premies sociale verzekeringen en toeslagen

Naast wettelijke inhouding van loonbelasting, worden via de salarisadministratie ook diverse werknemerspremies en toeslagen verwerkt en afgedragen…

  • Premies en toeslagen sociale verzekeringen Curaçao
Vakantiedagen en vakantiegeld

In de bijlage het informatieblad no. 2 van de…

  • Arbeidsrecht Suriname
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.