Belastingen en wetgeving

Kennis over belastingen en wetgeving is gecategoriseerd per belastingland. Gebruik het linker menu om op land te filteren.
Pensioen via uw werkgever

Pensioen is niet alleen het inkomen dat u ontvangt wanneer u stopt met werken. Het kan ook uw inkomen zijn bij arbeidsongeschiktheid. En voor uw…

  • Pensioen Aruba
AOV - Algemene ouderdomsverzekering

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen…

  • AOV/AWW Aruba
AWW - Algemene Weduwen- en Wezenverzekering

De afkorting staat voor Algemene Weduwe- en Wezenverzekering.  Dit is een algemene verzekering die financiële steun garandeert aan een…

  • AOV/AWW Aruba
AZV - Algemene ziektekostenverzekering

De Algemene Ziektekosten Verzekering (AZV) is een basisverzekering (ziektekostenverzekering) die geldt voor iedere inwoner van Aruba. De rol van het…

  • AZV Aruba
Arbeidsbemiddeling

Een uitzendkracht is een werknemer die in dienst is bij een extern bureau, ook wel uitzendbureau of detacheringsbureau genoemd, en wordt ingehuurd…

  • Arbeidsrecht Aruba
Verhouding werkgever en werknemer

Arbeidsrecht is een specifiek onderdeel van recht en vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. Arbeidsrecht gaat over de verhouding tussen een…

  • Arbeidsrecht Aruba
Algemene regelingen met betrekking tot arbeid

Recht is nodig om de rechten van de werknemer te beschermen tegen de dominante positie van de werkgever. Het arbeidsrecht verplicht de werkgever…

  • Arbeidsrecht Aruba
Cessantia (ontslagvergoeding)

De Cessantia is een verzekering voor werknemers tegen de kosten van werkloosheid buiten hun schuld. De verzekering geeft recht op een eenmalige…

  • Cessantia (ontslagvergoeding) Aruba
Minimum loon

Op Aruba bestaat geen wettelijk minimum uurloon, maar minimumlonen per maand en per week bij een 40-urige werkweek. Het feitelijk minimum uurloon kan…

  • Minimumloon Aruba
OV - Ongevallen verzekering

Deze verzekering is om werknemers door hun werkgevers te verzekeren voor de kosten van medische zorg en van inkomensderving als gevolg van een…

  • SVB (ZV/OV) Aruba
© 2021 Celery - Online Payroll & HRM
Celery vindt privacy belangrijk. Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw gegevens. Op het gebruik van Celery zijn algemene voorwaarden van toepassing.